Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános Szerződési Feltételek

 1. Felek megnevezése és az ÁSZF hatálya
 2. A vásárlás menete
 3. Kiszállítás, személyes átvétel
 4. Jótállási, szavatosság
 5. Fizetési feltételek
 6. A felelősség korlátozása
 7. Szerzői jog
 8. Adatvédelem

 

 1. Felek

1.1. Jelen weboldalon (a továbbiakban: weboldal) fejlesztője és üzemeltetője, valamint a weboldalon közzétett szolgáltatások eladója:

Cégnév: Magyar Fit Kid Szövetség.

Székhely: 5008 Szolnok Radnóti Miklós utca 39.

Postacím:  5008 Szolnok Radnóti Miklós utca 39.

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék

Nyilvántartásiszám: 01-02-0010486

Adószám: 18105753-2-16

Bankszámlaszám: Takarékbank:  69500156-11011671-00000000

 

 

Ügyfélszolgálat:

Cím: 5008 Szolnok Radnóti Miklós utca 39.

Nyitva tartása: Hétfő – Péntek 09 – 15:00 óráig, Szombat,Vasárnap zárva, egyéb időponthoz előre egyeztetés szükséges!

Telefon: +36706303304

E-mail kapcsolat: info@fitkid.hu

 

(a továbbiakban: Üzemeltető vagy Eladó)

1.2. A weboldal az internet hálózatán a fitkid.hu URL alatt érhető el. Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos lementhető és eltárolható változata az ÁSZF linkről tölthető le. A szerződésre magatartási kódex nem vonatkozik.

1.3. A weboldal megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással (az itt felsorolt magatartások bármelyikével) a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a weboldal használója között. Te, mint a weboldal használója köteles vagy elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadod el, úgy az oldalt nem használhatod, a weboldalon vásárlást nem eszközölhetsz.

1.4. A weboldal üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a közzétett szolgáltatások körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. A változás a weboldalon történt megjelentés időpontjától hatályos. Bármely vásárló, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagyjon a vásárlással. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

 1. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

2.1. Az oldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a weboldalon történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és Eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és visszaigazolás, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadók.

2.2. Az adásvételi szerződés feltételeit a megrendelés elküldésével a vásárló elfogadja. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó a vásárlást e-mailben visszaigazolja. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni. A megrendeléseket a weboldal automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti. Felek elfogadják, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre, és arra a Magyar Köztársaság joga az irányadó. A megkötött szerződés iktatásra nem kerül. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései. Kérés esetén a megrendelésről a megrendelés számának ismeretében az Eladó másolatot küld elektronikus formában. Az Eladó a termékek kiszállításával együtt a jogszabály szerint írásbeli megerősítést küld a szerződésről. Az írásbeli megerősítés a termékekhez küldött számlán is szerepelhet.

2.3. A megrendelések leadása a weboldal internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a fitkid.eu webcímen található weboldalon. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendelések nem érvényesek, azokat az Eladó nem teljesíti. A megrendelést a weboldal csak akkor tudja befogadni és teljesíteni, ha a vásárló az regisztrációs és vásárlási oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a weboldal felelősséget nem vállal. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési, vagy más adatok, információk esetén felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltség a vásárlót terheli.

2.4. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei:

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt van lehetőség. Megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell a info@fitkid.hu e-mail címen.

2.5. Különösen fontos az elektronikus elérhetőség pontos feltüntetése. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén a megrendelést az Eladó nem teljesíti.

2.6. A weboldalon böngészve a kiválasztott, megvásárolni kívánt szolgáltatás saját oldalán a „Megrendelem” funkcióra klikkelve lehet a virtuális kosárba megrendelni.

2.7. A weblapon feltüntettet árak minden esetben az ÁFA-val növelt bruttó árak, kivéve, ha az ÁFA külön feltüntetésre kerül. A bruttó árak 27%-a  az általános forgalmi adó összege. A Webáruházban feltüntetett árak (az eladó ajánlata) visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, a honlap tulajdonosa részéről nem minősülnek ajánlattételnek. Az ilyen tévedésekért a Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően tájékoztatja a vásárlót.

2.8. A webáruház a termék tulajdonjogát a vételár maradéktalan kiegyenlítéséig fenntartja magának.

 1. Kiszállítás

3.1 Weboldalon megrendelt szolgáltatások online elérést biztosítanak az Eladó által biztosított egyéb szolgáltatásokhoz.

 1. Jótállás, szavatosság

4.1. Az Eladó az általa eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal.

4.2. Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak.

 1. Fizetési feltételek

5.1. „Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

 

 1. A felelősség korlátozása

6.1. A weboldalon való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

6.2. A weboldal semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

6.2.1. Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

6.2.2. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.

6.2.3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

6.2.4. Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

6.2.5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.

6.2.6. Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

6.3. A weboldalnem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a weboldalhoz való csatlakozás, a weboldal megtekintése miatt következett be.

6.4. Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve weboldalon történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

6.5. A weboldal részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések írása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A weboldal automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az üzemeltető tudomására jut, úgy az üzemeltető jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

 1. Szerzői jog

7.1. A weboldalon oldalon található valamennyi tartalom szöveg (cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ illetve adat) szerzői jogai térbeli és időbeli korlátozás nélkül a weboldal üzemeltetőjét illetik meg. Különösen tilos a weboldalról letöltött tartalmat a weboldalon történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezeket átdolgozni, másolni, stb. A weboldalz szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A weboldal használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül (jelen ÁSZF megszegésének), ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a weboldal a kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 100.000 forint kötbért köteles fizetni a weboldal üzemeltetőjének.

7.2. A weboldal fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a weboldal használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A weboldal nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

7.3. Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az Eladót ért érdeksérelem esetén a weboldal üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a weboldal nem köteles értesíteni a felhasználót.

7.4. A weboldalra mutató internetes hivatkozás szabadon elhelyezhető. A weboldal jogosult azonban ennek indoklás nélkül megszüntetését kérni.

7.5. A weboldal vagy annak bármely része más domainen például keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

7.6. Az a weboldal, amelyen a weboldalra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a weboldal üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását.

7.7. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a weboldal valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a weboldalról. A weboldal minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a weboldal hírnevének és érdekeinek.

7.8. A weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a felhasználó számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók „autentikálásának” megkönnyítését szolgálják, más célra az üzemeltető nem veszi azokat igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a weboldalz szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

 1. Adatvédelem

8.1. A weboldal célja, hogy a lehető legteljesebb mértékben biztosítsa a felhasználók személyes adatainak védelmét. A weboldalon megadott információk kezelése és felhasználása során ezért az üzemeltető a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (adatvédelmi törvény) mindenkor hatályos előírásait betartva jár el. Jelen adatkezelési irányelvek kizárólag a weboldal tekintetében érvényesek, nem alkalmazhatók harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még akkor sem, ha ezek a weboldalak a weboldalrólról közvetlenül érhetők el, illetve hozzáférhetőek. Az adatvédelmi irányelvekről bővebben az Adatvédelem menüpontban tájékozódhatsz.

8.2. A weboldal használata és a regisztráció önkéntes. Az oldalon történő regisztrációval, a felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy a saját maguk által megadott személyes és egyéb adataikat az üzemeltető a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően kezelje. Az adatokat az üzemeltető mindaddig kezeli, amíg a felhasználó nem kéri azok törlését (a regisztráció megszüntetésével egyidejűleg).

8.3. A kezelt adatok köre:

– a sikeres regisztrációhoz megadandó adatok: név (vezetéknév, keresztnév), számlázási és/vagy szállítási cím (utca, házszám, város, irányítószám), telefonszám, e-mail cím.

– a megrendelések adatai (megrendelt termékek, vételár, esetleg szállítási költség).

8.4. Az adatkezelés jogalapja az adatvédelmi törvény 3. § szerinti önkéntes hozzájárulás (elektronikus formában, ráutaló magatartással).

8.5. Az adatkezelés célja az oldal szolgáltatásainak igénybevétele, a távollevők között kötött szerződés teljesítésének lehetővé tétele.

8.6. Az adatok kezelésének helye: az üzemeltető székhelye, telephelye.

8.7. A weboldal üzemeletetője részére adott adatkezelési felhatalmazás kiterjed arra, hogy a Magyar Fit Kid Szövetség, annak jogutódja kezelje, kizárólag azonban az adatkezelés itt meghatározott céljával összhangban álló cél érdekében.

8.8. Az adatok kezelése során az üzemeltető az Avtv. előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adathatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.

8.9. Amennyiben bármilyen kérdésed vagy problémád merülne fel adataid kezelésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, jelezd ezt az info@fitkid.hu e-mail címen, vagy az Üzemeltető Magyar Fit Kid Szövetség címére küldött tértivevényes postai úton.

Jó böngészést, sikeres vásárlást kívánunk!

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]